Presentation av journalister

Eftersom vi har en del läsare från andra länder så har vi valt att presentera de flesta av våra medarbetare på engelska, men en del presenterar sig på svenska